تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت ها

تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت ها
خدمات حسابداري شركتها

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق ارائه کلیه خدمات حسابداري در شركت هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 342بخشی از متن تحقیق:مقدمه :صورتهاي
مالي همراه با ياد داشت هاي پيوست آن اطلاعات مالي حاصل از مدارک حسابداري
واحد تجاري است و نشان دهنده منابع اقتصادي و تعهدات واحد مزبور و در
تاريخ معين و تغييرات مربوط طي دوره منتهي به آن تاريخ ، طبق اصول پذيرفته
شده حسابداري يا ساير مباني جامع حسابداري غير از اصول مزبور مي باشد طبق
اين بيانيه پيش بيني هاي مالي از صورتهاي مالي مي باشند .1-
تراز نامه 2- صورت سود و زيان 3-صورت سود (زيان ) انباشته 4- صورت گردش
وجوه نقد 5- صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام 6- صورت وضعيت داراييها و
بدهيها و همراه با حقوق صاحبان سهام يا به تنهايي 7- صورت در آمد و هزينه
8- خلاصه وضعيت عمليات 9- صورت عمليات برحسب خطوط توليد 10-صورت دريافتها و پرداختهاي نقدي صورتهاي
مالي ممکن است براي يک شرکت يا موسسه گروهي از شرکتهاي فرعي گروهي از
شرکتهاي وابسته يک موسسه غير انتقاعي يک سازمان دولتي يک شرکت يک مالک يا
موارد مشابه تهيه شود .هدف استراتژيک شرکت کسب
سود در چارچوب اساسنامه و با رعايت مصالح ملي به گونه اي که امکان رشد
مداوم بلند مدت فراهم آيد حوزه تمرکز فعاليت ساختمان ساخت و ساز انبوه سازي
مسکن وفعاليت هاي خالي مربوط به ساخت و بسيار خواهد بود .هدف
ساختمان پيشرو بودن در صنعت ساختمان و حضور در بازار سرمايه و پول ، مربوط
به بخش مسکن گسترش سهم بازار و افزايش دارايي سهامداران است .ساختمان
با استفاده از فن آوري و تلاش روز ، ارتقاي کيفيت و سرعت ساخت و تکميل
پروژه ها بکارگيري نيروهاي انساني متخصص و فعال رعايت اصل مشتري گرايي
افزايش ضريب ايمني و ارتقاي کيفيت جلب مشارکت و سرمايه گذاري خارجي و پيوند
صحيح بين اين توانايي ها با بازار پول و سرمايه به اهداف فوق نايل مي آيد .شرکت به منظور تحقق هدف هاي فوق اقدامات زير را به عمل مي آورد: • جذب سرمايه ها و تجهيز پس اندازها به طور مستقيم و غير مستقيم • تاسيس شرکت به منظور توسعه فعاليت هاي بخش مسکن ساختمان و ساخت و ساز شهري. •
سرمايه گذاري مستقيم با مشارکت در طرح ها و پروژه هاي بخش مسکن ساختمان و
توسعه شهري و شرکت هاي مشاوره يا پيمانکاري و شناخت و ساز مسکن و همچنين
توليد کنندگان مصالح و وسايل و ادوات و ابزارهاي ساختماني و عمران شهري. •
مبادرت به تحصيل خريد و فروش مصالح و واسيل واردات و عمران شهري و ساير
اموال منقول و غير منقول به منظور رفع نياز و در جهت نيل به اهداف شرکت.• انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانک ها و ساير موسسات مالي و اعتباري ارتباط
بين صورتهاي مالي اساسي : صورتهاي مالي اساسي ، با يکديگر ارتباط ذاتي
دارند زيرا همگي جنبه هاي عمليات و رويدادهاي مالي يگانه اي را گزارش مي
کنند اگرچه هر يک از صورتهاي مالي اساسي اطلاعات متفاوتي را ارائه مي کنند
اما از هيچ يک انتظار نمي رود که به تنهائي هدف واحد را تامين با کليه
اطلاعاتي را که براي نوع بخصوصي ارزيابي يا تصميم گيري مفيد است را فراهم
سازد ابزارهاي عمده تجزيه و تحليل نظير ضريب بازده سرمايه گذاري و نسبتهاي
عملکرد بر ارتباطات ذاتي بين صورتهاي مالي اساسي و اجزاي مشکله آنها مبتني
است  …فهرست مطالبمقدمهصورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي ماليماهيت ترازنامهکاربرد ترازنامه طبقه بندي اقدام تراز نامه دارائيها الف : دارائيهاي جاري ب: دارائيهاي غير جاري يا بلند مدتبدهيها الف : بدهيهاي جاريب : بدهيهاي بلند مدتحقوق صاحبان سهامالف : سرمايهب: صرف سهامج: اندوخته‌هاد) سود و زيان انباشتهدارائيها بدهيهاشکل و محتواي صورت حساب سود و زيانشکلهاي مختلف صورت حساب سود و زيانصورتحساب سود و زيان به شکل چند مرحله اي صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله اي در صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله‌ايبررسي معاني کلماتي که در صورتحساب سود و زيان قرار دارنددرآمدهاسود خالص يا زيان خالصهزينه‌هافروش ناخالصبهاي تمام شده کالاي فروش رفتهسود ناخالصهزينه عملياتيدرآمد عملياتيهزينه هاي متفرقه صورتحساب جريانهاي نقدينام و تاريخ ثبت شرکت موضوع شرکت مدت شرکت سرمايه شرکت پرداخت مبلغ سهام افزايش و کاهش سرمايه اوراق سهام مسئوليت صاحبان سهام هيات مديره دفاتر و محاسبات اخلال و تصفيه نوع مالکيت و استهلاک فعاليت هاي پيمانکاري شرکت توسعه شرکت و تاسيس کارخانه شرح مختصري در سورد کارخانه و فعاليتها هزينه هايي به شرکت براي تاسيس کارخانه انجام داده نمودار سازماني شركت بن سازه اسكان هيات مديره مدير عامل معاونت اداري مالي حسابدار کل کارپرداز منشي مديريت کارخانه مديريت توليد انبار دار کل معاونت بازرگاني بازرگاني داخلي بازرگاني خارجي امور خريد امور فروشمديريت پروژه مهندس راه و ساختمان تکنسين راه و ساختمان 1-3 تعريف حسابداري اسناد مدارک مثبته فاکتور رسيد بانکي قبض آب و برقرسيد صندوق سند حسابداري تنخواه گردان استهلاک صورت دستمزد کارت کار صورت حساب بانک قرار داد کار با مدت معين ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل تراز آزمايشي اصلاح حسابها تراز آزمايشي اصلاح شده تهيه صورت هاي مالي :صورت حساب سود و زيان صورت حساب سرمايه ترازنامه بستن حساب ها فهرست اشکال :تصاويرپروژه هاي انجام شده توسط شركت بن سازه اسكان نمودار مانده معين مراکز هزينه (دايره اي )نمودار مانده معين مراکز هزينه (ميله اي )چارت سازماني رسيد بانکي رسيد صندوق سند حسابداري تنخواه گردان استهلاک صورت دستمزد – حقوق و مزايا کارت کار صورت حساب بانک قرار داد کار با مدت معين گزارش تراز چهار ستوني معين گزارش خلاصه دفتر معين گزارش تراز چهار ستوني کلديگر تغييرات در حسابداري دارايي وبازده هاي نگه دارنده وام هاي ارتباطي شاخص بهره صوري تحت تاثير تورم بالا پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه بهره واقعي و دوره بهره ابزارهاي مالي بكار برده شده در پول خارجي ( ارز)

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
خدمات حسابداري شركتها تحقیق در مورد خدمات حسابداري شركتها دانلود تحقیق خدمات حسابداري شركتها دانلود رایگان تحقیق خدمات حسابداري شركتها پروژه خدمات حسابداري شركتها مقاله خدمات حسابداري شركتها تحقیق حسابداری در مورد خدمات حسابداري شركتها

طراحی ماشین حساب حرفه ای با سی شارپ

پروژه,پروژه آماده C,پروژه آماده برنامه نویسی سی شارپ,دانلود پروژه سی شارپ,سورس ماشین حساب,ماشین حساب با Csharp,ماشین حساب با سی شارپ,ماشین حساب حرفه ای,ماشین حساب ریاضی,ماشین حساب مهندسی,نوشتن فرمول در ماشین حساب,نوشتن فرمول ریاضی طراحی ماشین حساب حرفه ای با سی…

پاورپوینت آناليز مقدماتی خطر PHA

ارزیابی ریسک به روش phl,انواع روش های ارزیابی ریسکpdf,جدول pha,چک لیست pha,نمونه ارزیابی ریسک به روش pha پاورپوینت آناليز مقدماتی خطر PHA رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آناليز مقدماتی خطر  PHA،در قالب ppt و در 18 اسلاید،…

دانلود گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک

خرید گزار,خرید گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک,دانلود کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک,دانلود گزارش کار جعبه دنده اتوماتیک,دانلود گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک,کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک,کارورزی جعبه دنده اتوماتیک,گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک دانلود دانلود گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک دانلود فایل…

پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (نور و مشاهده اجسام)

پاورپوینت درس هفت علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,پاورپوینت درس هفتم علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,درس 7 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,درس هفت علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,درس هفتم علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس…

تحقیق رهبری و جوانان

پایان نامه رهبری,پایان نامه رهبری و جوانان,تحقیق رهبری,تحقیق رهبری و جوانان,دانلود پایان نامه رهبری و جوانان,دانلود تحقیق رهبری,دانلود تحقیق رهبری و جوانان,دانلود مقاله رهبری,رهبری و جوانان,مقاله رهبری,مقاله رهبری و جوانان دانلود تحقیق رهبری و جوانان دانلود فایل دانلود تحقیق در…

جزوه شیمی

جزوه شیمی جزوه شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه با موضوع شیمی،در قالب word و در 112 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء در مورد مبادلة الكترون استواكنش‌هاي الكتروشيميايي، در اينجا از يك الكترودي كه توانائي دادن…

تحقیق بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه

تحقیق بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه،در قالب word و در 21…

پاورپوینت مفاهیم کلی و اندازه گیری عملکرد یک سیستم کامپیوتری

ارزیابی عملکرد سیستم,اندازه گیری عملکرد یک سیستم کامپیوتری,پاورپوینت ارزیابی عملکرد سیستم,پاورپوینت تحلیل سیستم,پاورپوینت عملکرد سیستم,تحقیق عملکرد یک سیستم کامپیوتری,عملکرد سیستم,عملکرد یک سیستم کامپیوتری,مقاله عملکرد سیستم کامپیوتری دانلود پاورپوینت مفاهیم کلی و اندازه گیری عملکرد یک سیستم کامپیوتری دانلود فایل دانلود…

بررسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور امارات متحده عربی

بررسی کشور امارات متحده عربی,پروژه کشور امارات,پروژه کشور امارات متحده عربی,تحقیق کشور امارات,تحقیق کشور امارات متحده عربی,کشور امارات متحده عربی مقصدها,کشور امارات متحده عربی مناطق دیدنی,مقاله کشور امارات,مقاله کشور امارات متحده عربی دانلود بررسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور امارات…

کارگاه تخصصی مهندسی ارزش

اجرای مهندسی ارزش,بکارگیری مهندسی ارزش,جزوه مهندسی ارزش,دانلود جزوه مهندسی ارزش,روش متداول مهندسی ارزش,کارگاه مهندسی ارزش,مطالعه موردی مهندسی ارزش,مهندسی ارزش,مهندسی ارزش تونل,مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی دانلود کارگاه تخصصی مهندسی ارزش دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی کارگاه تخصصی مهندسی ارزش،در قالب…

تحقیق بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

اهمیت والدین,تأثير نگرش هاي والدين,تأثیر والدین بر اعتماد به نفس فرزندان,تأثیر والدین بر عزت نفس فرزندان,تحقیق عزت نفس,تحقیق عزت نفس فرزندان,تقویت عزت نفس فرزندان,عزت نفس در فرزندان,عزت نفس فرزندان,نقش والدین در عزت نفس والدین دانلود تحقیق بررسي تأثير نگرش هاي…

پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد فرم رتبه بندی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد،در قالب…

خودكشي

تئوری های جامعه شناسانه خودکشی,علل و انگیزه های خودکشی,مراحل مختلف و مفاهیم اجتماعی خودکشی دانلود خودكشي دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه خودکشی تعریف خودکشی انواع خودکشی علل و انگیزه های خودکشی خودکشی و اختلالات روانی خودکشی و مذهب خودکشی…

تحقیق تعریف بورس

بورس,پاورپوینت بورس,پروژه آماده در مورد بورس,تحقیق آماده در مورد بورس,تحقیق بورس,تحقیق در موردبورس,دانلود تحقیق بورس,دانلود تحقیق در مورد بورس,دانلود مقاله بورس تحقیق تعریف بورس رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:-1بورس اوراق بهادار2-  بورس کالاییدر ایران علاوه بر بورس…

پاورپوینت تجهیز و مراحل آماده سازی کارگاه

پاورپوینت تجهیز و مراحل آماده سازی کارگاه طراحی و جانمایی کارگاه و تجهیز کارگاه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیز و مراحل آماده سازی کارگاه،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تجهيز كارگاه…

پاورپوینت مدیریت ریسک

پاورپوینت در مورد مدیریت ریسک,پاورپوینت مدیریت ریسک,پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه,دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک,دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه,مدیریت ریسک,مدیریت ریسک pdf,مدیریت ریسک پروژه,مدیریت ریسک چیست دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت ریسک،در قالب ppt و در…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان (واقع در استان مرکزی)

استان مرکزی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان (واقع در استان مرکزی)…

تحقیق ورزش و برنامه ریزی شهری

پایان نامه پیرامون ورزش,پروژه ورزش,تحقیق در مورد ورزش,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ورزش,تحقیق ورزش,دانلود تحقیق ورزش,مقاله ورزش تحقیق ورزش و برنامه ریزی شهری رفتن به سایت اصلی در این فایل  ورزش  و برنامه ریزی شهری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است…

تحقیق قرارداد تركمانچاي

پروژه در مورد قرارداد تركمانچاي,پروژه قرارداد تركمانچاي,تحقیق در مورد قرارداد تركمانچاي,دان,دانلود تحقیق قرارداد تركمانچاي,دانلود رایگان تحقیق قرارداد تركمانچاي,قرارداد تركمانچاي,مقاله در مورد قرارداد تركمانچاي,مقاله قرارداد تركمانچاي تحقیق قرارداد تركمانچاي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ديباچه عهدنامه ايران و روسالحمدالله…

پکیج 173 تست استخدامی حسابداری عمومی (با پاسخ کاملاً تشریحی)

پکیج تست استخدامی حسابداری عمومی,تست استخدامی حسابداری عمومی,دانلود تست استخدامی حسابداری عمومی,سوالات استخدامی حسابداری عمومی,مجموعه تست استخدامی حسابداری عمومی,نمونه سوالات استخدامی حسابداری عمومی دانلود پکیج 173 تست استخدامی حسابداری عمومی (با پاسخ کاملاً تشریحی) دانلود فایل دانلود پکیج 173 تست استخدامی…

پاورپوینت با موضوع نفوذ در شبکه های بی سیم

اسلاید,بی سیم,پاورپوینت,شبکه,موضوع,نفوذ دانلود پاورپوینت با موضوع نفوذ در شبکه های بی سیم دانلود فایل پاورپوینت با موضوع نفوذ در شبکه های بی سیم بسیار زیبا و کاربردی در 23 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

گزارش کارآموزی رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي

چاپ و تكميل كالاي نساجي,دانلود کارآموزی رنگرزي,دانلود گزا,دانلود گزارش کارآموزی رنگرزي,کارآموزی رنگرزي,کارورزی رنگرزي,گزارش کارآموزی رنگرزي گزارش کارآموزی رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت…

تحقیق آستانه مطلق شنوايي

پایان نامه پیرامون شنوايي,پروژه شنوايي,تحقیق در مورد شنوايي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی شنوايي,تحقیق شنوايي,دانلود تحقیق شنوايي,مقاله شنوايي تحقیق آستانه مطلق شنوايي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چکیده :هدف از اجراي اين آزمايش بدست آوردن آستانة‌ مطلق در حس شنوايي است.…

پاورپوینت علف های هرز و دانه ها به زبان انگلیسی

پاورپوینت آماده علف های هرز و,پاورپوینت علف های هرز و دانه ها,تحقیق علف های هرز و دانه ها,دانلود پاورپوینت در مورد علف های هرز و دانه ها,دانلود پاورپوینت علف های هرز و دانه ها,دانلود رایگان پاورپوینت علف های هرز و…

پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی

آبی در هارمونی,بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی,پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی,تحقیق بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی,رنگ آبی در فضا,رنگ صورتی در,قدرت رنگ در دكوراسیون,كاربرد آبی در خانه,نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی پاورپوینت…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *