پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

پروژه ریخته گری آلومینیوم,پروژه ریخته گری تحت فشار,پروژه کارگاه ریخته گري,طرح توج,طرح توجیهی ریخته گری تحت فشار,طرح توجیهی کارگاه ریخته گري,طرح کارآفرینی ریخته گری آلومینیوم,طرح کارآفرینی ریخته گری تحت فشار,طرح کارآفرینی کارگاه ریخته گري
دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

دانلود فایل

خلاصه طرح:در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گري تحت فشار
آلومینیوم پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی
استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی
از قبیل مقدمه، تاریخچه  مجوز های قانونی مورد نیاز، وضعیت بازار،
میزان واردات و صادرات و … پرداخته است، فصل دوم به بیان روش انجام کار
پرداخته است، بازدید از واحد کاری مشابه، نیروی انسانی، نحوه تامین
سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، فصل سوم به بررسی
طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است (طرح توجیهی یا BP)، عناوینی از قبیل
نیروی انسانی مورد نیاز، میزان سرمایه گذاری، مواد اولیه مورد نیاز،
ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، در
نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.فهرست مطالب:خلاصه طرح  فصل اول: کلیات     مقدمه  نام کامل طرح و محل اجرای آن  محل اجرا  مشخصات متقاضیان دلایل انتخاب طرح وضعیت و میزان اشتغالزایی تاریخچه و سابقه مختصر طرح نام و کد محصولات    دسته بندي محصول    شماره تعرفه گمرکی    شرایط واردات محصول    بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول    بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول    بررسی قیمتهاي داخلی    قیمت هاي جهانی    معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات    کاربرد در صنعت خودرو    کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی    کاربرد در ماشینهاي اداري    کاربرد در لوازم خانگی    کاربرد متفرقه    بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول    کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول    کشورهاي تراز اول تولیدکننده انواع خودرو    کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی    ذیلا” کشورهاي عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است معرفی شرایط صادرات    بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور    نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهاي تولیدي فعال    بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور    بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال    فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر استپیشبینی عرضه در بازار آینده کشور    الف ( پیشبینی عرضه واحدهاي فعال    ب ( پیشبینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد    با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح هاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی استبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  1385    بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون    برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازي    الف)  برآورد میزان مصرف در هر خودرو (واحد خودرو)    میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندي زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد   ب)  برآورد تعداد خودروي تولید شده در کشور      برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو     توضیح : در جدول بالا  برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست     جمع بندي میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور     جمع بندي میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو     بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385     صادرات قطعات خودرو     صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی     بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم     برآورد میزان تقاضاي بازار خودروئی در آینده     الف)  پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان     ب)  بازار خدمات پساز فروش خودرو     برآورد میزان تقاضاي بازار غیرخودروئی در آینده     جمع بندي پیش بینی تقاضاي بازار داخل در آینده     برآورد قابلیت صادرات در آینده     برآورد تقاضاي کل     جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار     بررسی اجمالی تکنولوژي و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها     بررسی روش تولید دایکاست     روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگري تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد شرحی بر فعالیتهاي مختلف فرایند تولید     ذوب شمش آلومینیوم در کوره     انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست     پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب     خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن     ماشینکاري     مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان     روش تولید با روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید محصول     با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندي شده است :     مجوز های قانونی  مراحل صدور جواز تاسیس  شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس     1- اشخاص حقيقی     2- اشخاص حقوقی     مدارك مورد نياز اصلاحیه جواز تاسیس  تعریف صدور پروانه بهره برداری  مراحل صدور توسعه طرح  فصل دوم: روش انجام کار     گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه  جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده   فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها  مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار  روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان     برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح     لحاظ کردن نقطه سربسر تولید     لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار     پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح     انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می گیرد  بازارهاي فروش محصول      الف) بازار خودروسازان     بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی     بازار تأمین مواد اولیه     احتیاجات و نیازمنديهاي دیگر طرح     امکانات زیر بنایی مورد نیاز     حمایت هاي خاص دولتی     وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی     حمایت هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه هاي جهانی     حمایت هاي مالی     فصل سوم: امور مالی طرح     سرمایه گذاری ثابت طرح  خرید دفتر کار  هزینه زمین  هزینه محوطه سازی  هزینه ساختمان سازی هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی  تجهیزات مورد نیاز  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی     وسایل اداري و خدماتی     وسایط نقلیه     هزینه هاي قبل از بهره برداري     هزینه هاي پیش بینی نشده     جدول هزینه های ثابت طرح   مواد اولیه   برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن     معرفی نوع ماده اولیه عمده     معرفی منابع تأمین مواد اولیه     برآورد قیمتهاي مواد اولیه مصرفی     برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه     بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده     انرژی مصرفی سالیانه  بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح      برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن     برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن     برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن     برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن     برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز     نیازمندي طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد   عبور و مرور کامیونهاي حامل مواد اولیه و محصول     عبور و مرور کارکنان     سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر     فصل چهارم: جمع بندی- نتیجه گیری و پیشنهادات     نتایج حاصله از اجرای طرح  الف – با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیري میشود که احداث واحدهاي جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کرد     ب- در صورتیکه مجري طرح از توانائی ها و مزیت هاي زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادي و با اهدف صادرات انجام دهد    

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
طرح کارآفرینی کارگاه ریخته گري طرح کارآفرینی ریخته گری تحت فشار طرح کارآفرینی ریخته گری آلومینیوم پروژه کارگاه ریخته گري پروژه ریخته گری تحت فشار پروژه ریخته گری آلومینیوم طرح توجیهی کارگاه ریخته گري طرح توجیهی ریخته گری تحت فشار طرح توج

مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008

استاندارد ایزو 9001 ويرايش 2008,پاورپوینت استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008,پاورپوینت سيستم مديريت كيفيت,پاورپوینت مستند سازي,سیستم مدیریت كيفيت,مستند سازي,مستند سازی استاندارد,مستند سازی بر اساس استاندارد ايزو 9001,مستند سازی سيستم مديريت دانلود فایل مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو…

طرح درس، مشاهده و گزارش کلاس بعلاوه فایل ویدئوی مربوط به گزارش کلاس - همه به زبان انگلیسی- observat

طرح درس، مشاهده و گزارش کلاس بعلاوه فایل ویدئوی مربوط به گزارش کلاس - همه به زبان انگلیسی- observat رفتن به سایت اصلی شما در فایل زیپی که خریداری می کنید سه فایل دریافت می کنید.مناسب برای پروژه های دانشگاهی…

میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک میز کامپیوتر,طراحی سه بعدی میز کامپیوتر,طراحی میز کامپیوتر,میز کامپیوتر در کتیا دانلود فایل میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:میز کامپیوتر طراحی شده…

مقاله گره بندي در برنج (همزيستي بيولوژيکي برنج و باکتري)

آزوریزوبیوم,ازت,برنج,پرورش گلدانی,تحقیق زراعت,دانلود مقاله,دانلود مقاله کشت برنج,شرایط کشت گلدانی,گره بندی,گره بندی برنج,مقاله اصلاح نباتات,مقاله کشاورزی,مقاله گره بندی در برنج,همزيستي دانلود فایل مقاله گره بندي در برنج (همزيستي بيولوژيکي برنج و باکتري) دانلود فایل خلاصه:برنج غذای اصلی دنیا محسوب می شود.…

تحقیق 35 صفحه ایی عالی در زمینه کامپیوتر و برق

تحقیق 35 صفحه ایی عالی در زمینه کامپیوتر و برق رفتن به سایت اصلی تحقیق 35 صفحه  ایی عالی در زمینه کامپیوتر و برق   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تحقیق صفحه ایی عالی زمینه کامپیوتر برق

طرح توجیهی راه اندازی شرکت فروش قطعات آبیاری تحت فشار 1395

طرح توجیهی راه اندازی شرکت فروش قطعات آبیاری تحت فشار 1395 رفتن به سایت اصلی شناسنامه طرح مجری طرح آقای x تولیدات طرح خدمات فروش و اجرای آبیاری تحت فشار مساحت زمین مورد نیاز 700 مترمربع مساحت زیر بنا 420…

دانلود مقاله بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی

دانلود مقاله بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی رفتن به سایت اصلی عنوان بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 32 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 6900 خرید و دانلود…

پروژه استفاده از لیگاچورهای الاستومریک در بستن آرچ وایر

ارتودنتیک self ligation,براکتهای self ligation,پروزه آرچ وایر,پروژه لیگاچورهای الاستومریک,تأثیر روش بستن آرچ وایر,تاریخچه ارتودنتیک self ligating,تحقیق استومرها در دندانپزشکی,سیستم CIE,مزایای براکت های self ligating,مشخصات الاستومرها دانلود فایل پروژه استفاده از لیگاچورهای الاستومریک در بستن آرچ وایر دانلود فایل بخشی از…

گزارش مطالعات مقدماتی امکان پذیری (PFS) تولید مالت و ماءالشعیر

امکان سنجی تولید مالت و ماءالشعیر,دانلود طرح تولید مالت و ماءالشعیر,طرح توجیهی تولید مالت و ماءالشعیر,طرح کارآفرینی تولید مالت و ماءالشعیر,طرح کسب و کار تولید مالت و ماءالشعیر,کارآفرینی تولید مالت و ماءالشعیر,مطالعه امکان پذیری تولید ماءالشعیر دانلود فایل گزارش مطالعات…

نقشه بخش های شهرستان تربت جام

بخش های شهرستان تربت جام,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان تربت جام,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان تربت جام,لایه جی آی اس بخشهای تربت جام,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های تربت جام,نقشه ی جی آی اس بخش…

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی رفتن به سایت اصلی     محيط زيست ما دستخوش بحران است و دليل آن دخالت، دستکاری بهره وری نامعقول و تخريب سودجويانه انسان است. آينده با آلودگی آبها ، آلودگی و تغيير…

فایل لایه باز فتوشاپ طراحی جلد کتاب

فایل لایه باز فتوشاپ طراحی جلد کتاب رفتن به سایت اصلی فایل لایه باز فتوشاپ طراحی جلد کتاب یادداشت ها و برداشت ها  شامل فایل لایه باز فتوشاپ (PSD) طراحی و تصاویر به کار برده شده و تمام فونت های…

پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار ادبی و تحقیق پیرامون رمان شوهر آهوخانم

پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار ادبی و تحقیق پیرامون رمان شوهر آهوخانم رفتن به سایت اصلی چكيده:عناصر داستان به طور مستقيم به ديدگاه و نگرش نويسنده به عالم هستي بستگی  دارد و بر تحميل هويّت و تشخّص او…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بوانات,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بوانات,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM شهرستان بوانات,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بوانات,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بوانات دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان…

امتحان نهایی زبان فارسی 1 پیش دانشگاهی کلیه رشته ها به همراه پاسخنامه (شهریور 91)

امتحان نهایی علوم انسانی,امتحان نهایی فارسی 1,پاسخنامه آزمون نهایی فارسی 1,دانلود امتحان فارسی 1,سوالات نهایی به همراه پاسخنامه,سوالات نهایی فارسی 1,نمونه سوالات فارسی 1,نمونه سوالات نهایی فارسی 1 دانلود فایل امتحان نهایی زبان فارسی 1 پیش دانشگاهی کلیه رشته ها…

پایان نامه روبات مسیریاب

پایان نامه روبات مسیریاب رفتن به سایت اصلی مقدمه:روباتیک، علم مطالعه فن آوری مرتبط با طراحی، ساخت و اصول کلی و کاربرد روباتهاست. روباتیک علم و فن آوری ماشینهای قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می باشد.برخلاف تصور افسانه ای…

بررسی بانکداری در ایالات متحده و رابطه آن با دولت امریکا و ریشه‌های آن

بررسی بانکداری در ایالات متحده و رابطه آن با دولت امریکا و ریشه‌های آن رفتن به سایت اصلی بخشی از مقدمه:بسیاری فکر می‌کنند «سازمان سیا  cia) )» «سازمان اطلاعات وزارت دفاع امریکا (dia)» یا سایر نهادهای پیشرفته‌ی جاسوسی، مخفی ترین…

پروژه شناخت چوب و انواع آن

پروژه چوب,دانلود پروژه,دانلود پروژه چوب,درجه بندي چوب,شناخت انواع چوب,شناخت ساختمان چوب,صنایع چوب,صنعت تراش چوب,صنعت چوب,وسائل نجاری دانلود فایل پروژه شناخت چوب و انواع آن دانلود فایل  مقدمه:چوب از جمله موادي است كه هميشه با ارزش تلقي شده و از آن…

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

پایگاه داده دفترخانه اسناد رسمی,پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه,پروژه تحلیل سیستم دفترخانه ثبت,پروژه رشته کامپیوتر,پروژه سیستم دفترخانه رسمی,دانلود پروژه,دفترخانه اسناد رسمي,سیستم اطلاعات دفترخانه اسناد رسمي,سیستم کامپی,شرح سيستم دفترخانه دانلود فایل پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان)

استان هرمزگان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع…

گزارش تخصصی مدیر متوسطه اول

گزارش تخصصی مدیر متوسطه اول رفتن به سایت اصلی مقدمه ديدگاههاي مختلفي در مورد شيوه مديريت مدارس وجود دارد عده اي از مديران مدارس ريشه بسياري از مشکلات وراه حل هاي مدارس را در منابع مالي ، فيزيکي وبودجه آن…

تحقیق روش های تدریس در آموزش ابتدایی

پروژه آموزش ابتدایی,تحقیق پیرامون آموزش ابتدایی,تحقیق روش تدریس ابتدایی,روش آموزش ابتدایی,روش های آموزش ابتدایی,روش های تدریس,روشهای نویس تدریس,مقاله آموزش ابتدایی دانلود فایل تحقیق روش های تدریس در آموزش ابتدایی دانلود فایل بخشی از متن:اصطلاح تدريس، اگر چه در متون علوم…

نقشه اتوکدی تاسیسات برقی یک ساختمان سه طبقه

پروژه طراحی تاسیسات الکتریکی,تاسیسات ساختمان 3 طبقه,طراحی تاسیسات ساختمان,طراحی تاسیسات مکانیکی سه طبقه,نقش تاسیسات اتوکدی,نقشه اتوکدی تاسیسات الکتریکی,نقشه تاسیسات ساختمان دانلود فایل نقشه اتوکدی تاسیسات برقی یک ساختمان سه طبقه دانلود فایل توضیحات:پروژه طراحی نقشه اتوکدی تاسیسات الکتریکی یک ساختمان…

تمام نمونه سوالات ورد word (تایپ ایران)-باجواب

تمام نمونه سوالات ورد word (تایپ ایران)-باجواب رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نمونه سوالات:نمونه:سوال:سوالات:ورد:تایپ ایران:تست:آزمون:امتحان:کار:تایپ:تایپیست:حرفه:شغل:حرفه ای:درآمد:در آمد:پول word:icdl:office:home

پاورپوینت آشنایی با ساخت کانکس

بررسی خط تولید کانکس,پاورپوینت خط تولید کانکس,تحقیق ساخت کانکس,دانلود پاورپوینت ساخت کانکس,دانلود تحقیق کانکس,روش تولید کانکس,طرح ساخت کانکس,فرایند تولید کانکس,فرایند خط تولید کانکس,کانکس آماده دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با ساخت کانکس دانلود فایل مقدمه:کانکس به اتاقهای از پیش ساخته ای…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *